Rautakautisen z-tyypin miekan rekonstruktio, risti ja ponsi Vesilahdelta löytyneen miekan mukaan
A reconstruction of z-type iron age sword, cross and pommel after a sword found from Vesilahti
PICTURE

<< PALUU / BACK